YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

SATIN ALMA BİRİMİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

1 Cahit KÖKSAL Birim Yöneticisi - Araştırmacı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kullanımına verilen bütçe ve ödenekler çerçevesinde, 4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatlara kapsamında, Üniversitemizin bina, tesis ve yaşam alanları için ihtiyaçı olan yapım işleri, mal ve hizmet alımlarını zamanında, istenilen kalitede, en iyi fiyat koşullarında temin etmek görevini; yetkili makamlarca alınan kararlara uygun, verimli, etkin ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak ve yönetmektir.
2 Melike KONUŞKAN Satın Alma Personeli - Şef
KİK kapsamında ihale/doğrudan temin yöntemi ile alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik piyasa fiyat araştırması yapmak, alım dökümanlarını kullanarak ihale/doğrudan temin dosyasını hazırlamak, alımlar ile ilgili bilgi, belge ve evrakları; EKAP a girmek, standart dosya planı düzenine göre dosyalamak ve arşivlemektir.
3 Ahmet GÖKCÜK Satın Alma Personeli - Tekniker

KİK kapsamında ihale/doğrudan temin yöntemi ile alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik piyasa fiyat araştırması yapmak, alım dökümalnarını kullanarak ihale/doğrudan temin dosyasını hazırlamak, alımlar ile ilgili bilgi, belge ve evrakları; EKAP a girmek, standart dosya planı düzenine göre dosyalamak ve arşivlemektir.

4 Veli YEŞİLSU Satın Alma Personeli - Tekniker

KİK kapsamında ihale/doğrudan temin yöntemi ile alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik piyasa fiyat araştırması yapmak, alım dökümanlarını kullanarak ihale/doğrudan temin dosyasını hazırlamak, alımlar ile ilgili bilgi, belge ve evrakları; EKAP a girmek, standart dosya planı düzenine göre dosyalamak ve arşivlemektir.

5 Atilla MURATHANOĞLU Satın Alma Personeli - Mutemet - Memur

KİK kapsamında ihale/doğrudan temin yöntemi ile alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik piyasa fiyat araştırması yapmak, alım dökümanlarını kullanarak ihale/doğrudan temin dosyasını hazırlamak, alımlar ile ilgili bilgi, belge ve evrakları; EKAP a girmek, standart dosya planı düzenine göre dosyalamak ve arşivlemektir.

6 İsmail ÖKSÜZOĞLU Satın Alma Personeli - Teknisyen

KİK kapsamında ihale/doğrudan temin yöntemi ile alımı yapılacak mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik piyasa fiyat araştırması yapmak, alım dökümanlarını kullanarak ihale/doğrudan temin dosyasını hazırlamak, alımlar ile ilgili bilgi, belge ve evrakları; EKAP a girmek, standart dosya planı düzenine göre dosyalamak ve arşivlemektir.