Tarihçe:

Daire Başkanlığımıza bağlı Müdürlükler tarafından ayrı ayrı yürütülen satın alma hizmetlerinin; Başkanlık bünyesinde tek bir çatı altında birleştirilerek etkin, verimli ve kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla 10.05.2017 tarihinde Satın Alma Birimi kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

Misyon:

Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ayırdığı bütçe ve ödenekler çerçevesinde; 4734 Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara göre Başkanlığa bağlı birimlerimizin üniversitemiz bina, tesis ve yaşam alanlarına vereceği hizmetler için ihtiyaç duydukları yapım işleri, mal ve hizmet alımlarını zamanında istenen kalite ve miktarlarda en iyi fiyat koşullarında temin etmek ve yetkili makamlarca alınan kararlara uygun, verimli, etkin ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak ve yönetmektir.

Vizyon:

Başkanlığımızın ilgili mevzuatlar kapsamında gerçekleştireceği alımları; verimli, saydam, etkin, rekabetçi ve kamu yararına ekonomik olarak yürütmek, eş zamanlı güncel bilgi teknolojileri de takip ederek Birimimizi daha kurumsal bir yapıya kavuşturmaktır.