Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kullanımına verilen bütçe ve ödenekler çerçevesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara göre Daire Başkanlığına bağlı birimlerin üniversitemiz bina tesis ve yaşam alanlarına vereceği hizmetler için ihtiyaç duydukları yapım işleri, mal ve hizmet alımlarını, zamanında istenen kalite ve miktarlarda, en iyi fiyat koşullarında temin etmek görevlerini; yetkili makamlarca alınan kararlara uygun, verimli, etkin ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak, sevk ve idare etmektir.

S.A.B. Görev ve Sorumluluklar